Generalforsamling i RGI´s fodbold forældreforening 30. oktober 2018

Dagsorden til generalforsamling i RGI´s fodbold forældreforening 30. oktober 2018 kl. 19.00.
1) Valg af dirigent.
2) Valg af stemmetæller (irrelevant i år da der ikke skal stemmes om noget/nogen)
3) Formandens beretning
4) Regnskab til godkendelse
5) Evt. indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før)
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der er ingen medlemmer på valg i år
7) Valg af revisor og suppleant:
Ingen på valg i år
8) Eventuelt
P.B.V
Jennie Hvass Badr

Idræt for livet

Kontaktoplysninger

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon:  59 50 85 00
CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet
mailadresse eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

 

Det er nu muligt at betale kontingentet med alle typer.

Dankort
VisaDankort
Visa
Visa Electron
Mastercard
Maestro

Du kan ikke betale med mobilpay