Kassereren i Raklev GI vælges på Generalforsamlingen for 2 år af gangen.

I perioden 2018-2020 er kassereren  Niels Illemann.
Han kan kontaktes på mail: kasserer@raklev.dk  eller telefon  (+45) 69156110

 

Refusion af udgifter:

Bilag til refusion af udgifter skal indsendes hurtigt. Hvis du har købt på konto skal dette angives. Bemærk at du kun kan købe på konto hvis det er aftalt med kassereren.  

Hent refusionsblanketten her og udfyld alle felter. Bemærk at der skal angives afdeling og hvem der har godkendt udgiften. 

Klister din bon på og scan den som PDF fil. Eller tag et billede med din mobil og send som vedhæftet til mail. 

APP'en Adobe Scan kan bruges til at tage billede og sende til ovennævnte mail. Virker både på IOS og android.

VIGTIGT:  Det betyder at man ikke må afleverer bon'er eller andre fysiske bilag hverken på kontoret eller i postkasser.


Omkostnings- og kørselsgodtgørelse:

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede trænere og instruktørere. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Afdelingsformanden aftaler med den enkelte ulønnede træner eller instruktør, hvor meget der skal udbetales. 

Hent blanketten på Conventus, udfyld den og send eller den til afdelingsformanden som godkender og videresender til betaling. 

Se mere om godtgørelse her.


Til leverandører

Vores CVR = 25997115

Faktura til foreningen skal sendes i elektronisk form (helst PDF) til faktura@raklev.dk 

Eventuelle udbetalinger til leverandører og andre sker kun via netbank, og kun mod dokumentation (regning, bon eller lign),  kassereren har ingen kontanter. 

 

GENERALFORSAMLING 8.3.2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
A: Badmintonafdelingens beretning
B: Fodboldafdelingens beretning
C: Gymnastikafdelingens beretning
D: Håndboldafdelingens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Godkendelse af foreningens budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: 7. A: Valg af formand: På valg er Gitte Nordbo Keller (valgt 2017)
B: Valg af sekretær: På valg er Vivi Husted (valgt 2017)
7. D: Valg af bestyrelse:
Badminton: Lone Merling (udtrådt af bestyrelsen) Håndbold: På valg er Leif Voss (udtrådt af bestyrelsen)
Gymnastik: Rie Schwartz Alvheygg (udtrådt af bestyrelsen)
7. E: Valg af revisor. På valg er Niels Thornsen (valgt 2017)
7. F: Valg af revisorsuppleant. På valg er Johnny Reimann Løvstrøm Jensen
8. Protokolføring af udvalgsmedlemmer 9. Eventuelt
Umiddelbart efter RGI’s generalforsamling afvikler Støtteforeningen for RGI og Røsnæshallen deres generalforsamling.
Til slut serveres en let anretning. (Tilmelding til cafeteriet eller på mail til kontor@raklev.dk senest fredag den 1. marts 2017)
Bestyrelsen

Kontaktoplysninger

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon:  59 50 85 00
CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet
mailadresse eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

 

Raklev Fest 14.9.2019

For alle med tilknytning til RGI over 18 år

Kom sammen med RGI venner og partner og vær med til fest på tværs af alle afdelinger i RGI!

Der serveres buffet fra Meny inkl. kaffe og sødt, og efterfølgende spilles der op til dans ved bandet Singstarz.

Hele herligheden koster kun 150,- kr. pr. person

Drikkevarer sælges til fordelagtige priser og skal købes i baren.

Tilmelding sker ved betaling på mobile pay 66325 eller ved bank overførsel til reg. nr.: 2190 kontonummer: 6600029579

Husk at angive navn ved betaling.

Vi glæder os til at se jer!