Kassereren i Raklev GI vælges på Generalforsamlingen for 2 år af gangen.

    I perioden 2018-2020 er kassereren  Niels Illemann.
    Han kan kontaktes på mail: kasserer@raklev.dk  eller telefon  (+45) 69156110

 

Refusion af udgifter:

Bilag til refusion af udgifter skal indsendes hurtigt. Hvis du har købt på konto skal dette angives. Bemærk at du kun kan købe på konto hvis det er aftalt med kassereren.  

Hent refusionsblanketten her og udfyld alle felter. Bemærk at der skal angives afdeling og hvem der har godkendt udgiften. 

Klister din bon på og scan den som PDF-fil. Eller tag et billede med din mobil og send som vedhæftet til mail. 

 

VIGTIGT:  Det betyder at man ikke må aflevere bon'er eller andre fysiske bilag hverken på kontoret eller i postkasser.

 


Godtgørelse   "ulønnede" trænere/instruktører:

En klar aftale med vores instruktører og trænere, er en forudsætning for et godt samarbejde.

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede trænere og instruktørere. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Læs mere om trænerkontrakter her.

Hent blanketten på Conventus, udfyld den og send eller den til afdelingsformanden som godkender og videresender til betaling. 

Se mere om godtgørelse her.


Til leverandører

Vores CVR = 25997115

Faktura til foreningen skal sendes i elektronisk form (helst PDF) til faktura@raklev.dk 

Eventuelle udbetalinger til leverandører og andre sker kun via netbank, og kun mod dokumentation (regning, bon eller lign),  kassereren har ingen kontanter.