Godtgørelse fra Raklev.

Omkostningergodtgørelse: 

Omkostningesgodtgørelse til trænere/instruktører udbetales jvf. nedenståeende satser. (for året 2018) 

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.350 kr. 
  • administrative omkostninger: 1.400 kr
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 1.950 kr. 

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale. Afdelingsformanden aftaler med den enkelte ulønnede træner eller instruktør, hvor meget der skal udbetales. 

Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden.  Det betyder, at vi både kan give tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj. 

Befordringsgodtgørelse:

Vi udbetaler befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat satserne, som gælder pr. 1. 1. 2018 for kørsel i egen bil:

  • De første 20.000 km.: 3,54 kr. (2017: 3,53 kr.)

  • Over 20.000 km.: 1,94 kr. (2017: 1,93 kr.)

Godtgørelsen gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.  Egen bil (eller motorcykel) i denne sammenhæng er:

En bil, der er indregistreret i ejerens navn, eller en bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi.

Vi har i Raklev GI pligt til at  kontrollere følgende inden vi udbetaler godtgørelse for kørsel.

  • kørslens formål ( skal være aftalt med klubben)
  • kørslens mål med eventuelle delmål
  • dato og antal kørte kilometer
  • kørslen er i eget køretøj jfv. ovenstående.

Hent Blanket til omkostningsgodtgørelse på Conventus

Blanketten ligger i området ARKIV. Det er en regnearksfil(excel) som kan udfyldes på PC. Hent, Udfyld og gem den som PDF og send den til kasserer@raklev.dk. I nyere versioner af Excel kan man klikke på FIL -> DEL og VÆLG PDF FIL.

Har du ikke adgang så skriv til Kassereren, så kan han hjælpe. 

Link til Conventus

GENERALFORSAMLING 8.3.2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
A: Badmintonafdelingens beretning
B: Fodboldafdelingens beretning
C: Gymnastikafdelingens beretning
D: Håndboldafdelingens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Godkendelse af foreningens budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: 7. A: Valg af formand: På valg er Gitte Nordbo Keller (valgt 2017)
B: Valg af sekretær: På valg er Vivi Husted (valgt 2017)
7. D: Valg af bestyrelse:
Badminton: Lone Merling (udtrådt af bestyrelsen) Håndbold: På valg er Leif Voss (udtrådt af bestyrelsen)
Gymnastik: Rie Schwartz Alvheygg (udtrådt af bestyrelsen)
7. E: Valg af revisor. På valg er Niels Thornsen (valgt 2017)
7. F: Valg af revisorsuppleant. På valg er Johnny Reimann Løvstrøm Jensen
8. Protokolføring af udvalgsmedlemmer 9. Eventuelt
Umiddelbart efter RGI’s generalforsamling afvikler Støtteforeningen for RGI og Røsnæshallen deres generalforsamling.
Til slut serveres en let anretning. (Tilmelding til cafeteriet eller på mail til kontor@raklev.dk senest fredag den 1. marts 2017)
Bestyrelsen

Kontaktoplysninger

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon:  59 50 85 00
CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet
mailadresse eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

 

Raklev Fest 14.9.2019

For alle med tilknytning til RGI over 18 år

Kom sammen med RGI venner og partner og vær med til fest på tværs af alle afdelinger i RGI!

Der serveres buffet fra Meny inkl. kaffe og sødt, og efterfølgende spilles der op til dans ved bandet Singstarz.

Hele herligheden koster kun 150,- kr. pr. person

Drikkevarer sælges til fordelagtige priser og skal købes i baren.

Tilmelding sker ved betaling på mobile pay 66325 eller ved bank overførsel til reg. nr.: 2190 kontonummer: 6600029579

Husk at angive navn ved betaling.

Vi glæder os til at se jer!