Godtgørelse fra Raklev.

Omkostningergodtgørelse: 

Omkostningesgodtgørelse til trænere/instruktører udbetales jvf. nedenståeende satser. (for året 2018) 

  • telefonsamtaler og internetforbrug: 2.350 kr. 
  • administrative omkostninger: 1.400 kr
  • køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 1.950 kr. 

Skattefri godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde få både løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale. Afdelingsformanden aftaler med den enkelte ulønnede træner eller instruktør, hvor meget der skal udbetales. 

Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden.  Det betyder, at vi både kan give tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj. 

Befordringsgodtgørelse:

Vi udbetaler befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat satserne, som gælder pr. 1. 1. 2018 for kørsel i egen bil:

  • De første 20.000 km.: 3,54 kr. (2017: 3,53 kr.)

  • Over 20.000 km.: 1,94 kr. (2017: 1,93 kr.)

Godtgørelsen gives til kørsel i egen bil eller motorcykel.  Egen bil (eller motorcykel) i denne sammenhæng er:

En bil, der er indregistreret i ejerens navn, eller en bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi.

Vi har i Raklev GI pligt til at  kontrollere følgende inden vi udbetaler godtgørelse for kørsel.

  • kørslens formål ( skal være aftalt med klubben)
  • kørslens mål med eventuelle delmål
  • dato og antal kørte kilometer
  • kørslen er i eget køretøj jfv. ovenstående.

Hent Blanket til omkostningsgodtgørelse på Conventus

Blanketten ligger i området ARKIV. Det er en regnearksfil(excel) som kan udfyldes på PC. Hent, Udfyld og gem den som PDF og send den til kasserer@raklev.dk. I nyere versioner af Excel kan man klikke på FIL -> DEL og VÆLG PDF FIL.

Har du ikke adgang så skriv til Kassereren, så kan han hjælpe. 

Link til Conventus