Raklev GI – Trænerkontrakter

En klar aftale med vores instruktører og trænere, er en forudsætning for et godt samarbejde.

Afdelingsformanden (eller en udvalgt kontaktansvarlig for afdelingen) laver ved sæsonens begyndelse en kontrakt med den enkelte træner eller instruktør. Her angives hvor meget der skal udbetales og hvornår.

Vi kan som idrætsforening udbetale godtgørelse skattefrit.

Kørselsgodtgørelse:

Vi udbetaler befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat satserne, som gælder pr. 1.1.2019 for kørsel i egen bil:

 • De første 20.000 km: 3,56 kr.

 • Over 20.000 km: 1,98

Godtgørelse gives til kørsel i egen bil eller motorcykel. Egen bil (eller motorcykel) i denne sammenhæng er:

En bil, der er indregistreret i ejerens navn, eller en bil, der tilhører en ægtefælle eller samlever, hvis parterne har fælles økonomi.

Vi har i Raklev GI pligt til at kontrollere følgende inden vi udbetaler godtgørelse for kørsel:

 • kørslens formål (skal være aftalt med klubben se herunder)

 • kørslens mål

 • dato og antal kilometer

 • kørslen er i eget køretøj jfv. ovenstående

Kørselsformål:

 • Træning – kørsel mellem hjem og træningsplads

 • Kamp – kørsel til og fra udekampe

 • Kursus – kørsel mellem hjem og kursussted

 • Spiontogt – kørsel mellem fast træningssted til udebane

Omkostningsgodtgørelse:

Omkostningsgodtgørelse til trænere/instruktører udbetales jf. nedenstående satser; for året 2019 er det:

 • Telefonsamtaler og internetforbrug                            2.400 kr.

 • Andre administrative omkostninger                            1.400 kr.·        

 • Køb, vask og vedligeholdelse af tøj                             1.950 kr.

 • Kostudgifter ved endagsarrangementer (min. 5 timer)     80 kr.

Skattefri godtgørelse kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke for samme periode og for samme arbejde/afdeling få både løn og skattefri godtgørelser.

Satserne er de maksimale beløb, som foreningen kan udbetale skattefrit.

Kontaktoplysninger:

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 85 00  -   CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet mail eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

Raklev Fest 14.9.2019

For alle med tilknytning til RGI over 18 år

Kom sammen med RGI venner og partner og vær med til fest på tværs af alle afdelinger i RGI!

Der serveres buffet fra Meny inkl. kaffe og sødt, og efterfølgende spilles der op til dans ved bandet Singstarz.

Hele herligheden koster kun 150,- kr. pr. person

Drikkevarer sælges til fordelagtige priser og skal købes i baren.

Tilmelding sker ved betaling på mobile pay 66325 eller ved bank overførsel til reg. nr.: 2190 kontonummer: 6600029579

Husk at angive navn ved betaling.

Vi glæder os til at se jer!