Gymnastikudvalg

GENERALFORSAMLING 8.3.2019

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
A: Badmintonafdelingens beretning
B: Fodboldafdelingens beretning
C: Gymnastikafdelingens beretning
D: Håndboldafdelingens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Godkendelse af foreningens budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: 7. A: Valg af formand: På valg er Gitte Nordbo Keller (valgt 2017)
B: Valg af sekretær: På valg er Vivi Husted (valgt 2017)
7. D: Valg af bestyrelse:
Badminton: Lone Merling (udtrådt af bestyrelsen) Håndbold: På valg er Leif Voss (udtrådt af bestyrelsen)
Gymnastik: Rie Schwartz Alvheygg (udtrådt af bestyrelsen)
7. E: Valg af revisor. På valg er Niels Thornsen (valgt 2017)
7. F: Valg af revisorsuppleant. På valg er Johnny Reimann Løvstrøm Jensen
8. Protokolføring af udvalgsmedlemmer 9. Eventuelt
Umiddelbart efter RGI’s generalforsamling afvikler Støtteforeningen for RGI og Røsnæshallen deres generalforsamling.
Til slut serveres en let anretning. (Tilmelding til cafeteriet eller på mail til kontor@raklev.dk senest fredag den 1. marts 2017)
Bestyrelsen

Kontaktoplysninger

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon:  59 50 85 00
CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet
mailadresse eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

 

Raklev Fest 14.9.2019

For alle med tilknytning til RGI over 18 år

Kom sammen med RGI venner og partner og vær med til fest på tværs af alle afdelinger i RGI!

Der serveres buffet fra Meny inkl. kaffe og sødt, og efterfølgende spilles der op til dans ved bandet Singstarz.

Hele herligheden koster kun 150,- kr. pr. person

Drikkevarer sælges til fordelagtige priser og skal købes i baren.

Tilmelding sker ved betaling på mobile pay 66325 eller ved bank overførsel til reg. nr.: 2190 kontonummer: 6600029579

Husk at angive navn ved betaling.

Vi glæder os til at se jer!