Ordinær Generalforsamling og afdelingsmøder

Raklev GI indkalder til  Generalforsamling  
fredag den 15. marts 2024 kl. 18.00 i Røsnæshallen

Foreløbig dagsorden for den ordinære generalforsamling 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 5. Aflæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg:
  1. Valg af formand (i ulige år)
  2. Valg af næstformand (i lige år)
  3. Valg af kasserer (i lige år)
  4. Valg af sekretær (i ulige år)
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne til bestyrelsen jf. §13 stk. 1
  6. Valg af en revisorer
  7. Valg af revisorsuppleant (hvert år)
 8. Protokolføring af udvalgsmedlemmer
 9. Eventuelt
  Forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen - mail: kontor@raklev.dk
  Endelig dagsorden samt tiilmelding udsendes senest to uger før generalforsamlingen. 

Efterfølgende afholdes generalforsamling for støtteforeningen for RGi og Røsnæshallen.    

samtidig indkaldes til afdelingsmøder

Badminton onsdag den 7. februar 2024 kl 16:30
Håndbold onsdag den 7. februar 2024 kl. 19:00
Fodbold torsdag den 8. februar 2024 kl 19:00
Gymnastik/Folkedans fredag den 23. februar 2024 kl. 17:30

Bestyrelsen Raklev GI

 

Du kan nu læse sognebladet

 

Klik her og se det nyeste nummer af Sognebladet

Kontaktoplysninger:

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 85 00  -   CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet mail eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.

Raklev Gymnastik og Idrætsforening (Raklev GI) er en af Vestsjællands største idrætsforeninger.
Raklev GI er stiftet i 1863 og derved også en af landets ældste idrætsforeninger. Vi har i mange år været en traditionel forening med gymnastik, badminton, håndbold, fodbold og folkedans. De seneste år er der kommet flere sportsgrene med, som det ses i menuen herover.
Vi har ca. 1400 medlemmer totalt.  Vi holder primært til i Røsnæshallen, hvor også foreningens kontor er beliggende. Pga. foreningens størrelse har vi dog fået haltimer i stort set alle haller i Kalundborg. 
Vi håber at se dig ved banerne eller i en af hallerne.   ​

Vi er også på facebook.