Børneattest - rekvisition, vejledning og sammendrag af vejledningen

Nedenstående er link til Børneattest - rekvisition og vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere Børneattester. Herudover er sammendrag af vejledningen.

Børneattest - rekvisition

Vejledning til idrætsforeninger

Sammendrag af vejledningen

Børneattest kræves altid ved ansættelse af Trænere i Raklev Gymnastik & Idrætsforening

En børneattest (Pædofiliattest) er en særlig straffeattest, som kun indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. 

Lov om Børneattest
"Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v." blev vedtaget d. 16. Juni 2005 og trådte i kraft pr. 1. Juli 2005.
Det betyder at vi som forening nu er forpligtet til at indhente børneattest (også kaldet pædofiliattest), ved "ansættelse" af frivillige ledere/hjælpere der får direkte adgang til børn under 15 år.En børneattest er en attest som fortæller om en person
har været dømt for:

Hvad er en børneattest?

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.

Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.

Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

En attest udstedes af Rigspolitiet

Det kræver at personen man gerne vil tjekke siger ja til det og at vedkommende som led i sin ansættelse eller sit frivillige arbejde er i direkte kontakt med børn under 15 år.

Hvem er omfattet af lovgivningen?

Trænere, instruktører og faste hjælpere anses som "ansatte" i foreningen og foreningen har pligt til at søge børneattest til disse.

Forældre, der modtager børnebesøg i anledning af f.eks. fødselsdag, eller som hjælper ved en turneringsdag i klubben eller ved at køre børn til stævner, omfattes ikke. Det samme gælder forældre, der lejlighedsvist deltager i lejre eller lignende, når børnene er ledsaget af trænere, ledere m.fl.

Kort sagt skal børnene altid være i selskab med ledere/hjælpere der har børneattest.

Det er dog vigtigt ikke at opfatte børneattesterne som garanti mod pædofili! Børneattesten kan ikke forhindre førstegangsforbrydelser.

Du kan nu læse sognebladet

 

Klik her og se det nyeste nummer af Sognebladet

Kontaktoplysninger:

Elledevej 29, 4400 Kalundborg
Telefon: 59 50 85 00  -   CVR. 25997115

Mail: kontor@raklev.dk

Skriv til kontoret hvis du har skiftet mail eller mobilnummer.
Så retter vi det til i systemet så du kan betale kontingent.